Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İkinci dönem tanzimat edebiyatı neden bireyselliğe dönmüştür? Neden birinci dönemdeki görüşlere devam edilmemiştir?

Cevap: İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır. I. Meşrutiyet Meclisi 1877′de ll.Abdülhamit tarafından, Osmanlı – Rus Savaşı gerekçe gösterilerek kapatılır. Anayasa yürürlükten kaldırılır. Aydınlar üzerinde bir baskı, sürgün ve jurnal dönemi başlar. Bu baskı sonucu yıldırılan, etkisizleştirilen sa­natçılar, toplumsal konulan bırakarak bireysel ko­nulara yönelirler.

2. Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri


1- II. Dönem toplumsaldan bireysele geçiş dönemidir.
2- Romantizm den Realizm’ e geçiş dönemidir.
3- Dil ağırlaşıyor.
4- Yani nazım biçimleri denenir.
5. Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım edebiyatımızda realizmin ilk temsilcileridir.
6. Muallim Naci dışındakiler Batı ve Batı edebiyatı yanlısıdırlar. Muallim Naci, Divan şiirini savunur, ötekilerden farklı olarak şiirlerinde yalın bir dil kullanır.
7. Tanzimat edebiyatının I. dönemi ile II. dönemi arasında sanatçıların sanat anlayışları, işledikleri konular açısından önemli farklılıklar vardır.
8. Siyasal koşulların ağırlığı ve baskılar yüzünden II. dönem sanatçıları siyasal ve toplumsal konularla İlgilenmemişlerdir.
9. Eserlerinde toplum sorunlarına pek yer vermemişlerdir.
10. I. dönemdeki halka, topluma yönelme eğilimi yerini "sanat için sanat" anlayışına bırakır.
11. Eserlerde kişisel konular, aşk, doğa işlenmiştir. Romanlarda kölelik, cariyelik ve yanlış Batılılaşma konuları ele alınmıştır.
12. Sanatçılar Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatını savunmuşlar ve örnek almışlardır.
13. Şiirde içerik ve biçim yönünden önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir. Şiirin konusu genişletilmiştir; yaşamdaki her güzel şeyin şiirin konusu olabileceği görüşü benimsenmiştir. Yokluk, hiçlik, ölüm, sevinç gibi soyut konular işlenmiştir.
14. Tanzimat'ın ikinci döneminde romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi görülür.
15. Tiyatro türünde çok sayıda eser yazılmıştır.
16. II. dönemde gazetecilik yoktur.
17. R. M. Ekrem, A. H. Tarhan, S. Sezai topluluğu olarak anılır.
18. Batı’ya daha yakın ve daha yenilikçilerdir.
19. Kişisel konulara çokça yer vermişlerdir.

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları


a. Recaizade Mahmut Ekrem


Şiirlerinde çok romantik, romanlarında realist öz taşır.
Roman è Araba Sevdası
Tiyatro è Afife Anjelik, Vuslat, Atala, Çok Bilen Çok Yanılır.
Şiir è Nüat Ekrem, Nağme – i Seher, Yadigar – ı Şebap
Eleştiri è Zemzeme
Ders Kitabı è Talim – i Edebiyat

b. Abdülhak Hamit


Şiire biçimsel yenilikler getirmiştir. Okumak için tiyatro yazıyor. İşlediği konular Doğa, ölüm, ölüm karşısında insanın çaresizliği, Tanrıya sığınmadır.
Tiyatro è Fenten, Eşyer, İbni Musa, Tarık, Tezer, İlhan, Liberte
Düzyazı è Macera – ı Aşk, Sabr – ü Sebat, İçli Kız, Duhter – u Hindu
Şiir è Sahra, Belde, Hacle, Ölü, Bunlar Odur

c. Sami Paşazade Sezai


Roman è Sergüzeşt = Esirlik kurumu eleştiriliyor.
Öykü è Küçük Şeyler = İlk Realist öykülerimizdendir.

d. Nabizade Nazım


Roman è Zehra = Edebiyatımızın ilk Psikolojik romanıdır.
Öykü è Karabibik = İstanbul dışına çıkıp köyü anlatan ilk natüralist öykü.

e. Muallim Naci


Roman è Ömer’ in Çocukluğu = Otobiyografik
Tiyatro è Heder
Eleştiri è Demdeme
Sözlük è Lugat – ı Naci

Tanzimat Döneminde İlkler


İlk Çeviri : Yusuf Kamil Paşa = Fenelon dan Telemak
İlk Tiyatro : Şinasi = Şair Evlenmesi. Batılı anlamda ilk Namık Kemal = Vatan Piyesi
İlk Roman : Şemsettin Sami = Taaşuk – ı Talat ve Fitnat
İlk Öykü : Ahmet Mithat Efendi = Kıssadan Hisse, Letaf – i Rivayet
İlk Köy Romanı : Nabizade Nazım = Karabibik, Mahmet Rauf = Peyani Safa
İlk Psikolojik Rom. : Nabizade Nazım = Zehra ( Eylül – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu )
İlk Folklor Den. : Şinasi = Durub – u Emsal – i Osmaniye
İlk Realist Öykü : Şami Paşazade Sezai = Küçük Şeyler
İlk Şiir Çevirisi : Şinasi = Tercüme – i Manzume
İlk Realist Roman : Recaizade Mahmut Ekrem = Araba Sevdası.


İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Resimleri

  • 0
    İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı 3 yıl önce

    İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Sunumları

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)